Soubor

Štefan Britvík: klarinet (umělecký vedoucí)
Miloš Bydžovský: klarinet
Petr Legát: fagot

Pražské Mozartovo trio vzniklo v roce 1991 z vážného zájmu hráčů o komorní hudbu. Soubor má ve svém repertoáru většinou díla starých českých mistrů, která jsou systematicky objevována v našich i světových hudebních archívech (V. Nudera, Fr. Alexius, F.V.Kramář, J.N. Vent a jiní). Vrací se však také ke špičkovým dechovým triím světových skladatelů (W.A.Mozart, L. van Beethoven). Mozartova divertimenta tvoří základ repertoáru souboru a dala zároveň podnět k vyhledávání dalších skladeb pro toto obsazení. Interpretačně soubor plně využívá vymožeností dnešních nástrojů, specifiky tohoto obsazení, které umožňuje mimořádné dynamické odstínění interpretovaných skladeb a dokonalou zvukovou kontinuitu. Skladby pro tento typ souboru jsou technicky náročné, často s virtuózními prvky a svědčí nejen o vysoké úrovni tehdejší hudby, ale i o technické a hudební vyspělosti interpretů Pražského Mozartova tria. Soubor také navázal spolupráci se současnými hudebními skladateli a jejich díla zařazuje do svého repertoáru.

Napsat komentář