REPERTOAR

W.A.MOZART:5 Divertiment K 229 (anh. 439)
Nokturna K 436 – 439 a 439a
Canzonetta K 531L.VAN BEETHOVEN:Trio C dur (transkripce z originálu pro dva hoboje a anglický roh)F.ASPLMAYER:Trio B durM.JOST:Trio F durF.DEVIENNE:6 triíF.ALEXIUS:Trio B dur
Trio Es durF.KRAMÁŘ:Trio F dur
Variace na Playelovo témaV.NUDERA:Divertimento F dur
Divertimento Es dur
Divertimento G dur
Divertimento a tre in C č.4
Polonéza con trioJ.VENT:Parthia in B
Trio B dur
Malá serenáda
Koncertní trio
Trio F durV.PICHL:Trio in CF.X.DUŠEK:Parthia in FG.TRIEBENSE:Variace na Haydnovo témaTria neznámých českých autorů doby klasicismu: Parthia in Es
Larghetto e Allegretto
Adagio cantabile e Menuetto amoroso
Parthia B dur
Parthia č. 6 c mollJ.FUČÍK:Skandální symfonie
Fantasie na národní písněE.DOUŠA:Divertimento (1982)O.Kvěch:IdylaSkladby pro trio a dva lesní rohy:V.MAŠEK:Partita in Es
Partita in B? MATTAUS:Feld partitaL.HOFMANN:Divertimento (Feld partita)V.NUDERA:Partita ex DisJ.K.VAŇHAL:Divertimento F dur
Divertimento B durF.X.BRIXI:Ritornello (trio a soprán)